Danh mục

Gà Nòi Mỹ

Gà Blueface Hatch Trọng Lượng 2kg5
Gà Bông 7 tháng Tuổi
Gà Cralet Nhập Trọng Lượng 2kg6
Gà Điều 6 Tháng 12 Ngày Tuổi
Gà Điều 6 Tháng Tuổi
Gà Điều Trọng Lượng 2kg4
Gà Kelso 6 Tháng Tuổi
Gà Kelso 7 Tháng Tuổi
Gà Kelso 7 Tháng Tuổi
Gà Kelso Hatch 7 Tháng Tuổi
Gà Kelso Hatch 8 Tháng Tuổi
Gà Kelso Nhập Trọng Lượng 2kg6